Els organitzadors del III Congrés Català de la Cuina volem seguir el model participatiu de l’anterior II Congrés i afavorir al màxim la comunicació de la societat, en general, amb els experts i coordinadors de cadascun dels eixos i de les diferents temàtiques dins dels eixos. Com heu vist la inscripció es pot realitzar a través del web de cadascuna de les 5 comissions territorials o del web general del Congrés. En qualsevol cas, indicant a quina o quines Comissions Territorials es vol afegir quedarà inscrit al congrés i rebrà informació dels actes i debats organitzats en cada Comissió Territorial indicada de forma puntual, això com podrà fer arribar les preguntes, opinions o escrits que cregui convenient sempre indicant en quin dels diferents eixos vol que s’inclogui.

Li donem doncs la nostra benvinguda com a membre del III Congrés Català de la Cuina.

Amb la meva inscripció accepto rebre tota la informació de les activitats que es realitzin durant l’any congressual a la meva adreça de correu electrònic