LA GASTRONOMIA

COM A MOTOR CULTURAL I SOCIOECONÒMIC DE CATALUNYA.

De coneixement sobre el fet culinari a sector econòmic.

Àmbits de treball:

2.1 Definició de gastronomia.

2.2 La gastronomia com a aparador cultural i turístic.

2.3 La influència de la gastronomia en l’economia catalana.

2.4 La gastronomia i la imatge de Catalunya.

2.5 Anàlisi territorial de l’oferta gastronòmica.

2.6 Marques turístiques vinculades a la gastronomia.

2.7 Tendències de futur.