12 Març 2019Els Sferic Awards premien les tècniques culinàries que han contribuït a la innovació científica desenvolupades per Blumenthal, Adrià, Cantu i els germans Roca


Science & Cooking World Congress Barcelona 2019  s'entreguen els premis SFERIC AWARDS 2019 que valoren una tècnica culinària que hagi contribuït o pugui contribuir a la innovació científica. Les primeres innovacions premiades són:

·         La innovació en l'aplicació de texturitzants, especialment la goma gellan, i en l'optimització de la tècnica desenvolupades al d'aplicació del nitrogen líquid, restaurant Fat Duck per l'equip liderat per Heston Blumenthal (any 2002).

·         La innovació en l'aplicació de la gelificació controlada anomenada sferificació i en la introducció d'escumes especials anomenades aires, desenvolupades al restaurant El Bulli per l'equip liderat per Ferran Adrià (any 2003)

·         La innovació en l'aplicació de la destil·lació i en l'evolució del concepte sous vide, desenvolupades al restaurant El Celler de Can Roca per l'equip liderat pels germans Roca (any 2004).

·         La innovació en l'aplicació de la gelificació controlada i extensible (sferificació inversa) i en la introducció de la producció de liofilitzats en l'àmbit culinari, desenvolupades al restaurant El Bulli per l'equip liderat per Ferran Adrià (any 2005).

·         La innovació en l'optimització de l'aplicació del paper comestible i en la gasificació de productes, desenvolupades al restaurant Moto per l'equip liderat per Homaro Cantu (any 2007).