26 Juliol 2018Reunió amb la Consellera d'agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació


Representants del Consell Executiu del III Congrés Català de la Cuina van ser rebuts el passat dia 19 de juliol de 2018 per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Hble. Sra. Teresa Jordà i Rovira, acompanyada del Sr. Joan Gòdia (Sub-direcció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentàries) i la Sra. l’Alba Balcells (Cap del Gabinet) , amb la finalitat de presentar-li els treballs realitzats, en els darrers mesos en què Catalunya ha estat intervinguda, per avançar en l’estructuració i organització del III Congrés Català de la Cuina, vint-i-quatre anys després que s’inaugurés, al Paranimf de la Universitat de Barcelona, el segon Congrés.

La delegació del Consell Executiu del congrés estava formada pel seu director, Dr. Màrius Rubiralta, pels presidents o delegats de les cinc comissions territorials: Dra.Laura Solanilla (Barcelona Metropolitana -UOC), Sra. Imma Ubiergo, Sra. Aida Camps (Barcelona Interior i Comarques Centrals - Uvic) , Dr. Jordi Graell (Lleida -UDL), Dr. Ramon Moreno, Sr. Francesc Galí ( Girona - UdG) , Dr. Miquel Àngel Bové (Tarragona i Terres de l'Ebre - URV) i pel Sr. David Coll i la Sra. Mònica Colomer, en representació de la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica.

El Dr. Rubiralta va explicar l’oportunitat de l’organització d’aquest tercer congrés per la trajectòria de Catalunya en els darrers anys i per la necessitat d’obrir un marc participatiu per a analitzar com ha canviat la nostra cuina en els darrers 25 anys i de buscar la fórmula d’èxit per a l’horitzó 2025 i més enllà. Després de recordar els cinc eixos estratègics dels debats que es plantegen, va destacar la forta activitat analítica, reflexiva i estratègica que diferents departaments de la Generalitat de Catalunya han realitzat, o estan realitzant actualment, en el marc dels diferents aspectes o àmbits de debat de cadascun dels eixos.

Aquesta àmplia relació de la majoria de departaments amb el desenvolupament del III Congrés Català de la Cuina és el que va ser utilitat per reclamar  la implicació de la Generalitat de Catalunya en el congrés des d’una perspectiva de comissió interdepartamental, sota la coordinació de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i per l’altra demanar a la consellera Teresa Jordà l’acceptació de ser el departament encarregat de l’organització i gestió de la coordinació dels treballs, que s’allargaran durant el proper any 2019.

A continuació, cada Comissió Territorial, a través del seu president o delegat, va anar explicant les accions realitzades fins al present, el grau d’implicació en l’organització dels diferents actors de l’administració, del món professional i empresarial, de l’acadèmia i de la societat, i els actes realitzats en els diferents territoris, de presentació del III Congrés. Va prendre la paraula també el representant de PIMEC per deixar clara la posició de l’empresa, petita i mitjana, dels sectors relacionats amb la cuina i la gastronomia, en l’oportunitat d’establir el marc que ens porti  a mantenir i millorar el posicionament de la Cuina i la gastronomia més enllà de les nostres fronteres.

La consellera va agrair la generositat de totes les persones i institucions, en especial de les universitats, que durant un període tan difícil per a l’autogovern de Catalunya com el viscut en aquests darrers mesos, i des de la base, han agafat la responsabilitat de mantenir la velocitat de la modernització de les nostres activitats més emblemàtiques com és, en aquest cas, la gastronomia i la cuina.