CUINERS I CUINERES

COM A PROMOTORS DE LA CUINA CATALANA

La cuina professional la fan persones professionals i molt preparades.

Àmbits de treball:

3.1 La creativitat del cuiner/cuinera com element evolutiu de la cuina.

3.2 El cuiner/cuinera com a motor d’innovació oberta. La recerca culinària.

3.3 Formació dels professionals de la cuina.

3.4 La imatge internacional dels cuiners i cuineres catalans i l’evolució de la cuina catalana.

3.5 Noves oportunitats de l’emprenedoria culinària.