CUINA, INDÚSTRIA I TREBALL

 

Molta gent treballa en empreses petites i mitjanes relacionades amb la cuina.

Àmbits de treball:

5.1 El sector primari com a motor de la Cuina Catalana: Reptes i oportunitats 

5.2 La cuina i la indústria agroalimentària,

5.3 El processament alimentari a Catalunya i la cuina catalana: un binomi imprescindible

5.4 Noves formes de distribució de la cuina i aliments: del menjar preparat a l'e-commerce

5.5 El mercat de treball a l'alimentació: problemàtica i necessitats