Aconseguir la mobilització del major nombre d’actors, directament implicats en les activitats socials i econòmiques al voltant de la cuina catalana, durant un període prou ampli per permetre la màxima participació, però prou curt per poder extrapolar les conclusions d’aquestes aportacions i discussions a les activitats del Govern de la Generalitat i del propi funcionament de l’economia i de les activitats socials i, finalment, i posar a disposició de la societat un millor coneixement del fet culinari actual.