A partir dels temes i problemàtiques d’interès de les persones inscrites al congrés, el Comitè d’experts les agruparà i ordenarà per tal d’organitzar les activitats objecte del congrés, cadascuna amb un format adequat per abordar cada tema. Per exemple:

  • treballs de recerca d’experts;

  • debats dintre/entre col·lectius professionals;

  • debats amb estudiants de l’àmbit de la cuina i la gastronomia;

  • tallers oberts;

  • estudis socioeconòmics realitzats per universitaris;

  • enquestes i entrevistes a personal del sector;

  • concursos d’idees;

  • i qualsevol altre tipus que sigui adequat per a qüestions en concret.

Els resultats i conclusions del conjunt de les activitats realitzades durant l’any congressual, així com els treballs més rellevants, es presentaran durant l’acte de cloenda territorial del congrés, i seran recollides i publicades en les Actes del III Congrés Català de la Cuina, juntament amb els resultats i conclusions de les altres Comissions Territorials.

En aquest acte també es farà un balanç del congrés territorial i de la seva projecció mediàtica, acompanyat d’una conferència que posi de relleu les dimensions institucional i internacional del congrés.