III CONGRÉS CATALÀ DE LA CUINA
2018-2019

PATRIMONI CULINARI

PATRIMONI CULINARI. EN L'ÀMBIT DE LA CUINA    Més informació

LA GASTRONOMIA

COM A MOTOR CULTURAL I SOCIOECONÒMIC DE CATALUNYA    Més informació

EL PAPER DELS CUINERS I CUINERES

EL PAPER DELS CUINERS I CUINERES    Més informació

EL CONEIXEMENT CULINARI A CATALUNYA

EL CONEIXEMENTCULINARI A CATALUNYA    Més informació

CUINA, INDÚSTRIA I TREBALL

CUINA, INDÚSTRIA I TREBALL    Més informació

CUINA I SOCIETAT

CUINA I SOCIETAT    Més informació

Com a consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i en representació de tots els departaments del govern, implicats d’alguna o altre manera en el paper social i econòmic que juga avui la cuina i la gastronomia a Catalunya, voldria dirigir-me a tota la societat per invitar-la a participar en les activitats i debats, organitzats a nivell territorial, que es desenvoluparan durant un llarg període que va des de maig 2018 a maig 2019, moment en el que celebrarem en un acte oficial de cloenda el 25è aniversari de la inauguració del II Congrés Català de la Cuina realitzada al Paranimf de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona el dia 6 de maig de 1994 sota la presidència del conseller de Comerç, Consum i Turisme, el Sr. Lluís Alegre i Selga i del malaguanyat rector de la Universitat de Barcelona, el Sr. Antoni Caparrós. Aquest Departament en va ostentar el lideratge de l’organització del II Congrés a través del Consorci de Promoció Turística de Catalunya.

Venim d’un període d’explosió de la valoració de la cuina a Catalunya entesa com a vector de valorització dels nostres productes del camp i del mar, de la qualitat dels nostres professionals de la cuina, i del paper de referència internacional d’un gran nombre de cuineres i cuiners innovadors que transformen cada dia el seus coneixements culinaris i empresarials en activitat econòmica i en percepció internacional positiva cap a Catalunya a través del turisme i de les exportacions de les empreses alimentàries i especialment les que basen la seva innovació en la cuina i la gastronomia. L’aglutinació de les activitats i noves iniciatives d’aquest conjunt d’actors s’ha vist premiada i exposada internacionalment gràcies a la recent nominació l’any 2016 com a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia.

Venim doncs de transformar una part important de les idees extretes de les conclusions del II Congrés Català de la Cuina de 1994 en polítiques públiques que han estat la base dels 20 anys posteriors al Congrés. Un II Congrés que es definia com “la cuina d’un país és el seu paisatge posat a la cassola” i donava importància al paisatge que genera els nostres productes, els productes que delimiten una cuina i la cuina que configura un caràcter (alimentari) de la gent. Un Congrés que ens va deixar un conjunt de evidències contrastades amb ponències i enquestes distribuïdes en quatre paisatges: la muntanya, el secà, l’horta i la marina. Les conclusions es van exposar en el treball “El Paisatge i les seves cuines, productes i receptes. El Rebost de Catalunya” i van ésser complementades per part de l’administració, a través de la DG de Producció i Indústries Agroalimentàries, amb ponències sobre “Una Política Agrària i Alimentària per la Cuina Catalana” presentada pel malaguanyat, Sr. Josep Tarragó i Colomines i “Els productes alimentaris de qualitat de Catalunya” amb denominacions segons l’origen, qualitat i comarca i les marques de qualitat alimentaria (Q).

Des d’aquesta plataforma que invita a conèixer els objectius i metodologia d’aquest III Congrés Català de la Cuina, voldria invitar-vos a participar activament en qualsevol de les Comissions Territorials del Congrés amb la finalitat que les conclusions dels debats realitzats durant l’any congressual permetin respostes i coneixements suficients per abordar amb èxit l’Horitzó 2025. Cuina Catalana.

Com a Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i presidenta del Consell català de la Innovació Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya voldria donar-vos la més cordial benvinguda al conjunt d'experts, xefs i científics internacionals que amb la seva positiva resposta a la crida que es va fer des del III Congrés Català de la Cuina 2018-2019, que promocionem des del meu Departament, es va poder configurar una de les activitats transversals que s'ha configurat com el SCIENCE & COOKING WORLD CONGRESS BARCELONA 2019. Igualment em dirigeixo a la societat catalana, als actors del món agroalimentari, i al món del coneixement i la recerca que participin en les activitats organitzades durant els tres dies de congrés que es celebrarà a l'històric edifici de la Universitat de Barcelona i omplin la seva Aula Magna.

La complicitat entre la recerca i la innovació culinària, entre els científics i els xefs, entre aquests i els educadors, comunicadors i la indústria alimentària en general, és avui un dels reptes més importants per la consolidació de la cuina i la gastronomia com a realitat econòmica singular. Tot allò aconseguit en els darrers anys per una cuina de qualitat i de referència internacional es deu a un conjunt de factors que seran analitzats globalment en els debats del III Congrés Català de la Cuina i específicament en l'entorn "ciència i cuina" a partir del Science & Cooking World Congress Barcelona 2019.

Des del meu Departament s'ha donat cada cop més importància a aquest diàleg, col·laboració i complicitat entre ciència, cuina, i innovació com correspon a les funcions de la DG d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i específicament a través de la subdirecció general de Transferència i Innovació Agroalimentària.

Entre les accions remarcables voldria citar l'elaboració del "Pla de Gastronomia de Catalunya", redactat per iniciativa de Catalunya 2016. Regió Europea de la Gastronomia, on es determinen alguns dels reptes més importants en l'horitzó 2025. Així, la gastronomia, la cuina i la innovació ocupen avui un lloc destacat en aquest Pla amb la finalitat de posar en valor aquesta realitat econòmica i social singular, entre d'altres, a partir de la innovació culinària i la participació de la recerca i el coneixement en general, i especialment des de la salut.

Actualment estem impulsant el Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya per nou període 2021-2030 (PRITAC) i creiem que les conclusions i propostes que surtin d'aquest congrés de Ciència i Cuina seran de gran utilitat per configurar el document definitiu dels objectius del Pla. Que tingueu unes fructíferes jornades de treball i una bona estada a Catalunya als que vénen de fora i que gaudeixin de la nostra excel·lent cuina amb productes locals de gran qualitat.

Hble. Sra. Teresa Jordà, Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya.

Entre novembre de 1981 i el mes de juny de 1982 va tenir lloc el I Congrés Català de la Cuina. Dotze anys més tard s’organitzà el II Congrés Català de la Cuina que es desenvolupà entre maig 1994 i febrer de 1995. D’ençà del segon congrés, la cuina catalana, i la gastronomia com a sector, s’han convertit en uns dels principals pilars socioeconòmics i culturals del país, al mateix temps que un referent de la nostra projecció internacional.

D’aquesta forma l’any 2016 es promou l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme i s’obté el reconeixement de Catalunya 2016. Regió Europea de la Gastronomia.

La constatació d’haver desenvolupat un model de creixement i d’èxit sobre la gastronomia i la cuina catalana permet plantejar la celebració del Tercer Congrés Català de la Cuina, 25 anys més tard de la iniciativa de 1994. Aquest congrés és una oportunitat d’anàlisi i reflexió sobre el què ha esdevingut la nostra cuina durant aquests anys i quina és la situació actual del món de la cuina a nivell professional, social, econòmic, cultural i turístic. Però, alhora, és també un instrument per respondre a la necessitat de consolidar aquesta fórmula d’èxit, millorar-la i garantir-la per a les properes dècades.

El Tercer Congrés Català de la Cuina es planteja com un procés d’anàlisi i debat, sostingut durant un any congressual, amb una metodologia que consisteix en un procés de reflexió que durarà un mínim de 12 mesos i que ha d’aportar conclusions i recomanacions als actors i agents implicats en la quàdruple hèlix de la innovació culinària: els cuiners , les institucions de formació i de recerca, les administracions i la societat. Els àmbits d’estudi seran: (i) cultura i patrimoni Culinari; (ii) la gastronomia com a motor cultural i socioeconòmic de Catalunya; (iii) el paper dels cuiners i cuineres com a promotors de la cuina catalana; (iv) el coneixement culinari a Catalunya, qualitat de producte i innovació aplicada a la cuina; i (v) cuina,indústria i treball, i (vi) cuina i societat. Per tal que el Tercer Congrés arribi efectivament a tota la societat catalana i a tots els sectors que s’interelacionen amb la nostra cuina, i pugui afrontar les preocupacions i interessos específics dels diferents territoris, es planteja un model de congrés de participació oberta, descentralitzat i organitzat en comissions territorials que funcionen autònomament sota uns criteris i una metodologia comuns, coordinada a través d’una comissió organitzadora general impulsada per la Universitat de Barcelona a través del Campus de l’Alimentació de Torribera i de la Fundació Institut Català de la Cuina i la Cultura Gastronòmica, juntament amb la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic- Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya.

Aquests comissions territorials són:

Comissió Territorial de la Barcelona Metropolitana
Comissió Territorial de la Barcelona Interior i Comarques Centrals
Comissió Territorial de Girona
Comissió Territorial de Lleida
Comissió Territorial de Tarragona, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre

Les idees sorgides d’aquest Tercer Congrés Català de la Cuina ens hauran de permetre avançar cap a una estratègia nacional sobre la gastronomia i la cuina amb la mirada posada en l’horitzó 2025.